top of page
GÖREREK ,DİNLİYEREK GRAMER ÇALIŞMASI

 Degerli Arkadaşlar ;İntermediate Konularının Anlatımlarını Önce Dinleyelim sonrada yazarak çalışalım.

Cambridge - THE SAME&DIFFERENT FROM
00:00 / 00:00
Cambridge - EXERCISE 120
00:00 / 00:00
Cambridge - TOO,ENOUGH
00:00 / 00:00
Cambridge - EXERCISE 121
00:00 / 00:00
Cambridge - COMPOUNDS OF SONE,ANY,NO,EVERY
00:00 / 00:00
Cambridge - EXERCISE 122
00:00 / 00:00
Cambridge - LOOK,SEEM,SOUND,SMELL,TASTE,FEEL
00:00 / 00:00
Cambridge - EXERCISE 123
00:00 / 00:00
Cambridge - SO&BECAUSE
00:00 / 00:00
Cambridge - EXERCISE 137
00:00 / 00:00
Cambridge - EXERCISE 138
00:00 / 00:00
Cambridge - LIKE&WOULD LIKE
00:00 / 00:00
Cambridge - EXERCISE 139
00:00 / 00:00
Cambridge - BOTH,ALL,EITHER,NEITHER,NOR,NONE
00:00 / 00:00
Cambridge - EXERCISE 140
00:00 / 00:00
Cambridge - REFLEXIVE PRONOUNS
00:00 / 00:00
Cambridge - EXERCISE 141
00:00 / 00:00
Cambridge - ALTHOUGH&IN SPITE OF
00:00 / 00:00
Cambridge - EXERCISE 142
00:00 / 00:00
Cambridge - USED TO &BE USED TO
00:00 / 00:00
Cambridge - EXERCISE 144
00:00 / 00:00
Cambridge - NOT ONLY&..BUT ALSO..
00:00 / 00:00
Cambridge - MAY&MIGHT
00:00 / 00:00
Cambridge - EXERCISE 146
00:00 / 00:00
Cambridge - COULD&BE ABLE TO
00:00 / 00:00
Cambridge - EXERCISE 147
00:00 / 00:00
Cambridge - SHOULD & OUGHT TO
00:00 / 00:00
Cambridge - EXERCISE 148
00:00 / 00:00
Cambridge - QUESTION TAGS
00:00 / 00:00
Cambridge - EXERCISE 156
00:00 / 00:00
Cambridge - WISH
00:00 / 00:00
Cambridge - EXERCISE 157
00:00 / 00:00
Cambridge - MAKE&DO
00:00 / 00:00
Cambridge - EXERCISE 158
00:00 / 00:00
Cambridge - WOULD RATHER&HAD BETTER
00:00 / 00:00
Cambridge - IN CASE
00:00 / 00:00
Cambridge - EXERCISE 161
00:00 / 00:00
Cambridge - SO....TAHT & SUCH ...THAT
00:00 / 00:00
Cambridge - EXERCISE 162
00:00 / 00:00
Cambridge - CONDITIONAL SENTENCES(IF CLAUSES)
00:00 / 00:00
Cambridge - EXERCISE 164
00:00 / 00:00
Cambridge - EXERCISE 165
00:00 / 00:00
Cambridge - EXERCISE 166
00:00 / 00:00
Cambridge - UNLESS
00:00 / 00:00
Cambridge - EXERCISE 167
00:00 / 00:00
Cambridge - THE SECOND CONDITIONAL
00:00 / 00:00
Cambridge - EXERCISE 168
00:00 / 00:00
Cambridge - EXERCISE 169
00:00 / 00:00
Cambridge - EXERCISE 170
00:00 / 00:00
Cambridge - PAST REAL CONDITION
00:00 / 00:00
Cambridge - EXERCISE 171
00:00 / 00:00
Cambridge - THE THIRD CONDITIONAL
00:00 / 00:00
Cambridge - EXERCISE 172
00:00 / 00:00
Cambridge - EXERCISE 173
00:00 / 00:00
Cambridge - EXERCISE 174
00:00 / 00:00
Cambridge - EXERCISE 175
00:00 / 00:00
Cambridge - EXERCISE 176
00:00 / 00:00
Cambridge - EXERCISE 177
00:00 / 00:00
Cambridge - THE PASSIVE VOICE
00:00 / 00:00
Cambidge - PRESENT PERFECT PASSIVE
00:00 / 00:00
Cambridge - PRESENT CONTINUOS PASSIVE
00:00 / 00:00
Cambridge - Unknown Artist
00:00 / 00:00
Cambridge - IT' SAID THAT...HE'S SAID TO
00:00 / 00:00
Cambridge - NEED TO BE DONE,NEED DOING
00:00 / 00:00
Cambridge - GET AND HAVE
00:00 / 00:00
Cambridge - PASSIVE VOICE
00:00 / 00:00
Cambridge - NOUN CLAUSES
00:00 / 00:00
Cambridge - EXERCISE 186
00:00 / 00:00
Cambridge - EXERCISE 187
00:00 / 00:00
Cambridge - INDIRECT SPEECH(REPORTED SPEECH)
00:00 / 00:00
Cambridge - EXERCISE 192
00:00 / 00:00
Cambridge - EXERCISE 193
00:00 / 00:00
Cambridge - STATEMENTS
00:00 / 00:00
Cambridge - EXERCISE 194
00:00 / 00:00
Cambridge - INDIRECT SPEECH
00:00 / 00:00
Cambridge - EXERCISE 195
00:00 / 00:00
Cambridge - YES/NO QUESTIONS
00:00 / 00:00
Cambridge - EXERCISE 196
00:00 / 00:00
Cambridge - QUESTIONS WITH QUESTION WORDS
00:00 / 00:00
Cambridge - EXERCISE 197
00:00 / 00:00
Cambridge - EXERCISE 198
00:00 / 00:00
Cambridge - EXERCISE 199
00:00 / 00:00
Cambridge - EXERCISE 200
00:00 / 00:00
Cambridge - THE GERUND
00:00 / 00:00
Cambridge - THE INFINITIVE
00:00 / 00:00
Cambridge - EXERCISE 201
00:00 / 00:00
Cambridge - RELATIVE CLAUSES
00:00 / 00:00
Cambridge - EXERCISE 202
00:00 / 00:00
Cambridge - EXERCISE 203
00:00 / 00:00
ALIŞTIRMA CEVAP ANAHTARI
bottom of page