top of page
Elementary Kelime Ezberleme
Gramer konuları ile eş zamanlı olarak kelime ezberlerini yapın ve 1 (bir) ayın sonunda  aşağıdaki kelime ezberlerini tamamlamış olun! 
Öğrendiğiniz kelimelerin kalıcı olmasını istiyorsanız 
CETDİL - G LISTENING
00:00 / 00:00
 • G LISTENING
 • garden                    :bahçe

 • garlic                       :sarımsak

 • garment                  :giyim eşyası,elbise

 • gate                        :bahçe kapısı,büyük kapı

 • generation              :kuşak,nesil

 • generosity              :cömertlik

 • generous               :cömert

 • genecide               :soykırım

 • geography             :cografya

 • German                 :Alman,Almanca,Almanya'ya ait

 • get                         :elde etmek,almak,varmak,ulaşmak,yakalamak

 • giant                      :dev

 • gift                         :hediye

 • gill                         :solungaç

 • gin                        :cin

 • gipsy                     :çingene

 • girl                         :kız

 • give                       :vermek

 • glance                   :bakıvermek,göz atmak

 • glass                     :cam,bardak

 • go                         :gitmek

 • goal                      :amaç,hedef,gol

 • God                      :Allah,Tanrı,İlah

 • gold                      :altın

 • good                     :iyi

 • good-looking        :iyi görünüşlü

 • government          :hükümet

 • grammer               :dilbilgisi

 • grape                    :üzüm

 • great                     :büyük,ulu,iri,kocaman,muazzam

 • Greece                  :Yunanistan

 • green                    :yeşil

 • greengrocer          :manav

 • grey                      :gri

 • group                    :grup,küme,takım,grup halinde toplanmak

 • grove                    :koru,ağaçlık

 • grow                     :büyümek,gelişmek

 • guest                    :konuk

 • guilt                       :suçlu,günahkar

 • gulf                        :körfez

 • gull                        :martı

 • gun                        :silah

CETDİL - H LISTENING
00:00 / 00:00
 • H LISTENING
 • hair                           :saç,kıl

 • half                           :yarım,yarı

 • hall                           :salon,hol

 • hammer                    :çekiç

 • hand                         :el

 • handkerchief            :mendil

 • handsome                :yakışıklı

 • hanger                     :çengel,askı

 • happen                    :olmak,meydana gelmek

 • happy                      :mutlu

 • hard                         :zor

 • hat                           :şapka

 • hate                         :nefret etmek

 • have                        :aldırtmak,malik olmak

 • have out                  :aldırtmak,çıkartmak

 • head                       :baş

 • headache               :baş ağrısı

 • hear                        :işitmek

 • heart                       :kalp

 • heavy                      :ağır

 • hell                          :cehennem

 • hello                        :merhaba,alo

 • help                         :yardım,yardım etmek

 • here                         :burada ,buraya

 • hero                         :kahraman,yiğit

 • hi                             :merhaba

 • high                         :yüksek

 • history                     :tarih

 • hit                            :vurmak,çarpmak,isabet etmek

 • hobby                     :merak,hobi

 • hold                        :tutmak

 • holiday                   :tatil

 • home                      :ev,yuva

 • honey                     :bal

 • hope                       :umut

 • horse                      :at

 • hospital                  :hastane

 • hostage                 :rehine,tutsak

 • hot                         :sıcak,kızgın,acı

 • hotel                      :otel

 • hour                       :saat

 • house                    :ev,mesken

 • how                       :nasıl

 • hundred                :yüz

 • hungry                  :aç,arzulu

 • hurry                     :acele etmek

 • hut                        :kulube ,baraka

CETDİL - I-İ LISTENING
00:00 / 00:00
 • I - i LISTENING
 • I                            :ben

 • ice                        :buz

 • ice cream             :dondurma

 • idea                      :fikir,düşünce

 • identity                 :kimlik,hüviyet,benzerlik

 • if                           :eğer,ise,şayet

 • ignorant                :cahil

 • ill                           :hasta,rahatsız,kötü

 • illness                   :hastalık

 • import                   :ithalat,dış alım

 • important              :önemli

 • impossible            :imkansız,olanaksız

 • incident                 :olay,hadise,

 • include                  :kapsamak

 • income                  :gelir

 • incorrect                :yanlış,düzeltilmemiş

 • indeed                   :gerçekten

 • independence       :bağımsızlık

 • India                      :Hindistan

 • indirect                  :dolaşık,dolaylı

 • individual              :birey,kişi

 • infection                :bulaşma,enfeksiyon

 • influence               :etki

 • influenza               :grip

 • inform                   :bilgi vermek

 • informal                :resmi olmayan

 • ink                        :mürekkep

 • inn                        :han, otel

 • inner                    :dahili,iç,gizli.

 • insect                  :böcek

 • instinct                :içgüdü

 • intellectual          :aydın, kültürlü

 • interest               :ilgi, merak

 • intermediate       :orta, ortadaki.

 • international       :uluslar arası.

 • introduce           :tanıştırmak,sunmak

 • invent                 :icat etmek,yaratmak.

 • invention            :icat, buluş

 • invoice               :fatura.

 • iron                    :demir,ütü,ütülemek

 • Islam                 :İslam,İslamiyet,Müslümanlık

 • island                :ada.

 • isle                    :adacık

 • Italy                  :İtalya                                    

 • Italian               :İtalyan,İtalya'ya ait

 • ivory                 :fil dişi.

CETDİL - J LISTENING
00:00 / 00:00
 • J LISTENING
 • jacket                :ceket

 • jail                     :hapishane

 • jam                   :reçel,marmelat

 • January            :Ocak ayı

 • Japan               :Japonya

 • jar                     :kavanoz

 • jeep                  :cip,arazi otosu

 • jelly                  :pelte,jöle

 • Jesus               :İsa peygamber

 • Jew                  :Yahudi

 • job                   :görev,meslek,iş,hizmet

 • join                  :katılmak,birleşmek

 • joke                 :şaka,fıkra

 • jolt                   :sarsıntı,sarsma,sarsmak

 • journey           :gezi,yolculuk

 • joy                  :sevinç,neşe

 • June               :Haziran

 • jungle             :balta girmemiş orman

 • junior              :genç,küçük

 • justify             :doğrulamak,kanıtlamak

 •  

CETDİL - K LISTENING
00:00 / 00:00
 • K LISTENING
 • kangaroo           :kanguru

 • keep                  :saklamak,korumak

 • key                    :anahtar

 • kid                     :çocuk,oğlak

 • kidney               :böbrek

 • kill                     :öldürmek

 • king                  :kral

 • kiss                  :öpücük,öpüşmek

 • kitchen             :mutfak

 • kite                   :uçurtma

 • knee                 :diz

 • knit                   :örgü

 • knob                :kapı tokmağı

 • knock              :vurmak, çarpmak

 • know               :bilgi, bilmek

CETDİL - L LISTENING
00:00 / 00:00
 •  L LISTENING
 • label                      :etiket

 • lack                       :olmayış,eksiklik

 • ladder                   :merdiven

 • lady                      :bayan,hanımefendi

 • lake                      :göl

 • lamb                     :kuzu,kuzu eti

 • lamp                     :lamba

 • land                      :ülke, toprak

 • language              :lisan,dil

 • large                     :büyük,iri

 • last                       :son,sonuncu,geçen

 • late                       :geç

 • laugh                    :gülüş,gülmek

 • laundry                 :çamaşırhane

 • law                       :kanun,yasa

 • lay                        :yatırmak,sermek

 • lazy                      :tembel

 • leaf                      :yaprak

 • learn                    :öğrenmek

 • leather                 :deri

 • leave                    :terk etmek,ayrılmak

 • left                       :sol,artan

 • leg                       :bacak

 • legal                     :yasal

 • lemon                   :limon

 • lend                      :borç vermek

 • less                      :daha az

 • lesson                  :ders

 • let                        :izin vermek

 • letter                    :mektup,harf

 • level                    :seviye,düzey

 • liar                      :yalancı

 • library                 :kütüphane

 • lie                       :yalan,yalan söylemek

 • life                      :hayat,yaşam

 • lion                     :aslan

 • lip                       :dudak

 • liquid                  :sıvı

 • little                    :az

 • local                  :yerel,yöresel

 • lonely                :yalnız

 • long                  :uzun

 • look                  :bakmak

 • lose                  :kaybetmek

 • loss                  :kayıp,zarar

 • lottery              :piyango

 • love                 :aşk,sevgi,aşık olmak

 • lunch               :öğle yemeği

 • lung                :akciğer

CETDİL - M LISTENING
00:00 / 00:00
 • M LISTENING
 • macaroni          :makarna

 • machine           :makine

 • mad                 :deli,çılgın

 • madam            :bayan,hanımefendi,madam

 • magazine        :dergi

 • magic              :sihir,büyü

 • mail                 :posta

 • make               :yapmak,yaratmak

 • male                :erkek

 • manage          :yönetmek

 • map                :harita,plan

 • March             :Mart ayı

 • marry              :evlenmek,evlendirmek

 • mask               :maske,maskelemek

 • massage         :masaj,masaj yapmak

 • mat                  :hasır,paspas,donuk,mat

 • match              :kibrit,fitil,maç

 • mathematics   :matematik

 • math(s)           :matematik

 • May                :Mayı ayı

 • maybe            :belki,olabilir

 • me                  :beni,bana

 • meal               :yemek,öğün

 • measure         :ölçü,ölçmek

 • meat               :et

 • medical          :tıbbi,iyileştirici

 • medicine        :ilaç,tıp

 • Mediterranean:Akdeniz

 • meet               :karşılaşmak,görüşmek,tanışmak,buluşmak,toplanmak

 • melon             :kavun

 • member         :üye

 • memorial       :anıt,abide

 • memory         :hafıza,bellek

 • mend             :tamir etmek

 • menu             :yemek listesi,mönü

 • merry             :şen,neşeli

 • message       :haber,mesaj

 • meter             :sayaç,saat,metre

 • middle           :orta,ara

 • midnight        :gece yarısı

 • military           :askeri

 • milk                :süt

 • minaret          :minare

 • mind              :akıl,fikir,önemsemek

 • minister         :bakan

 • ministry         :bakanlık

 • mint               :nane

 • mistake         :hata,yanlışlık,hata yapmak

 • monastery     :manastır

 • Monday         :Pazartesi

 • money           :para

 • monkey         :maymun

 • mood            :ruh hali

 • moon            :ay

 • morning        :sabah

 • mosque        :cami

 • mother          :anne

 • mouse          :fare,sıçan

 • mouth           :ağız

 • move            :kımıldatmak,taşınmak

 • movie           :sinema filmi

 • the movies    :sinema

 • mow             :biçmek,tırpanlamak

 • Mr.               :bay

 • Mrs.             :bayan

 • Miss             :(evlenmemiş) bayan

 • much           :çok

 • mussel         :midye

 • mustache     :bıyık

 • mustard       :hardal

 • mystery        :sır,gizem

CETDİL - N LISTENING
00:00 / 00:00
 • N LISTENING
 • name            :ad,isim

 • native           :yerli,doğuştan

 • natural          :doğal

 • near              :yakın,yakında

 • neck             :boyun,boğaz

 • necklace      :gerdanlık,kolye

 • need            :ihtiyaç,gereksinme,ihtiyacı olmak

 • negro            :zenci

 • neighbour    :komşu

 • nephew        :erkek yeğen

 • nervous        :sinirli,asabi

 • nest              :yuva

 • net                :ağ,tuzak

 • never            :asla

 • new              :yeni

 • news            :haber

 • newspaper   :gazete

 • next              :sonraki,gelecek

 • nice              :hoş,güzel,iyi

 • niece            :kız yeğen

 • night             :gece,akşam

 • ninth             :dokuzuncu

 • nobody        :hiç kimse

 • noise            :ses,gürültü

 • none             :hiçbiri,hiç kimse

 • nonstop        :aralıksız,durmaksızın

 • noon             :öğle (vakti)

 • north             :kuzey

 • nose              :burun,koklamak

 • nothing          :hiçbir şey,hiç

 • novel             :roman

 • November     :Kasım ayı

 • now                :şimdi

 • nowadays      :bu günlerde

 • number          :sayı,numara

 • nurse             :hemşire

bottom of page