top of page
GÖREREK,DİNLİYEREK KELİME HAFIZADA TUTMA

 Degerli Arkadaşlar; İngilizce Ögrenmenin en zoruda kelimeleri hafızada tutmaktır.Bu eylemi başarmanın sırrı devamlı dinlemektir.Şimdi sizlere alfabetik diger kelimeleri Dinletili olarak yayınlıyacagız.Lütfen devamlı dinliyelim ve hafızada kalmasını saglıyalım.

Cambridgeline - O LISTENING
00:00 / 00:00
 • O LISTENING
 • name            :ad,isim

 • oak               :meşe

 • oar                :kürek

 • oat                :yulaf

 • oath              :yemin,ant

 • obey             :itaat etmek,boyun eğmek

 • obituary        :ölüm ilanı,anma yazısı

 • object           :madde,nesne,amaç

 • object           :itiraz etmek,karşı koymak

 • obstacle       :engel

 • obvious        :açık,net

 • obviously     :açıkça

 • ocean          :okyanus

 • October       :Ekim ayı

 • octopus       :ahtapot

 • offer             :teklif,öneri,önermek

 • office           :büro,ofis

 • often            :sık,çogu kez

 • oil                 :yağ,petrol

 • old               :yaşlı,eski

 • olive             :zeytin

 • on                :üstünde,üstüne

 • onion           :soğan

 • only             :tek

 • opinion        :fikir düşünce,tahmin

 • opposite      :karşıda,zıt,ters

 • optimist       :iyimser

 • or                :veya,yada

 • orange        :portakal

 • ordinary      :olağan,sıradan

 • origin          :köken,başlanğıç,kaynak

 • original       :ilk,asıl,ilk şekli,kökeni,başlangıcı,orijinal

 • ornament    :süs,ziynet,süslemek

 • orphan        :yetim,öksüz

 • oscillate      :(sarkaç gibi)sallandırmak

 • ostrich         :devekuşu

 • other           :diger,öteki

 • our              :bizim

 • ours            :bizimki,bize ait

 • out              :dışarı,dışarıya,dışarda

 • outstanding:önemli,göze çarpan

 • oven           :fırın

 • over            :üzerinden,üzerinde

 • overcoat     :palto

 • oversea      :deniz aşırı

 • overtime     :fazla mesai

 • overturn      :devirmek,altüst etmek

 • overwork    : aşırı çalışmak

 • owl             :baykuş

 • oxygen       :oksijen

 • oyster         :istiridye

Cambridgeline - P LISTENING
00:00 / 00:00
 • P LISTENING
 • package            :paket,ambalaj

 • pain                   :acı,ağrı

 • paint                  :boya,boyama,boyamak

 • pair                    :eş,çift

 • palace               :saray

 • pan                    :tava

 • pane                  :pencere camının bir parçası,levha

 • pants                 :pantolon

 • paper                :kağıt

 • parachute          :paraşüt

 • park                   :park,otopark,park etmek

 • Parliament         :Parlamento

 • parquet             :parke

 • parrot                :papağan

 • party                 :parti,eğlence,siyasi parti

 • passenger        :yolcu

 • path                  :patika,keçi yolu

 • pathetic             :acıklı,dokunaklı

 • patience            :sabır,dayanıklılık

 • patient               :hasta,sabırlı,dayanıklı

 • pay                    :ödemek

 • payment            :ödeme

 • pea                    :bezelye

 • peace                :barış

 • peach                :şeftali

 • peanut               :yer fıstıgı

 • pear                   :armut

 • pearl                  :inci

 • peasant             :köylü

 • pebble               :çakıl taşı

 • peck                  :gagalamak

 • peculiar             :garip,acayip

 • pedal                 :pedal

 • peninsula           :yarımada

 • penknife            :çakı

 • penniless           :parasız

 • people               :halk,insanlar

 • pepper              :biber

 • per                     :aracılığıyla,tarafından,her bir,-in başına

 • perfect               :tam,mükemmel

 • perhaps             :belki

 • person               :şahıs,kişi

 • phone                :telefon,telefon etmek

 • piano                 :piyano

 • picnic                 :piknik

 • picture                :resim,tablo

 • pie                      :börek,turta

 • piece                  :parça,kısım,dama taşı

 • pig                      :domuz

 • pigeon                :güvercin

 • pilchard              :sardalye

 • pillow                  :yastık

 • pilot                    :pilot

 • pirate                  :korsan

 • plan                    :plan,taslak

 • plane                  :uçak

 • plate                   :tabak

 • play                    :oyun,oynamak

 • please                :hoşnut etmek,lütfen

 • plenty                 :bolluk

 • plural                  :çoğul

 • pocket                :cep

 • poem                  :şiir

 • poison                :zehir

 • Poland                :Polonya

 • polite                  :nazik,kibar

 • political              :siyasi,politik

 • pool                    :havuz

 • poor                    :yoksul

 • population          :nufüs

 • port                     :liman

 • position               :durum,pozisyon

 • positive               :olumlu,pozitif

 • possibility           :olanak

 • postpone             :ertelemek

 • potato                  :patates

 • poverty                :yoksulluk

 • power                  :güç

 • prefer                  :tercih etmek,yeğlemek

 • prescription         :reçete

 • president             :başkan

 • pressure              :baskı,zorlama

 • pretty                   :hoş,güzel

 • priest                   :papaz

 • prince                  :prens

 • prison                  :cezaevi,hapishane

 • prisoner               :mahkum,tutuklu,esir

 • prize                    :ödül

 • product               :ürün

 • profit                   :kar,kazanç

 • proof                   :delil,kanıt

 • propeller             :uçak pervanesi,uskur,çark.

 • protect                :korumak

 • pupil                   :Öğrenci

 • puppet                :kukla

 • puppy                 :köpek yavrusu

 • purple                 :mor

 • purpose              :amaç

 • push                    :itmek,itme

 • put                       :koymak,yerleştirmek

 • pyramid               :piramit

bottom of page