top of page

YDS’de yapılan genel değişiklikler:

1- Sınav süresi 3 saatten 2,5 saate (150 dakikaya) düşürüldü.
2- Sınavın 41 ilde yapılacağı duyuruldu.
3- Sınav sonucunun 5 yıl süre ile geçerli olacağı belirtildi.
4- Sınav başvuru ücreti 40 TL’den 50 TL’ye çıkartıldı.

Yapılan duyuruda en önemli değişiklik sınav süresi ile ilgiliydi. Daha önce 180 dakika olan ve 80 sorudan oluşan sınavın, 150 dakikaya düşürüldüğü duyuruldu, ancak soru sayısı ile ilgili herhangi bir bilgi verilmedi. Yaklaşık 500.000 kişinin girmesinin beklendiği bir sınavda soru sayısının hala net olmaması maalesef 3 saat içerisinde 80 soruyu yetiştirmekte zorlanan adayların kafasında daha çok soru işareti bıraktı. 

2012 Sonbahar KPDS ve ÜDS sınavları okuduğunu anlama ve kelime bilgisinin daha önemli hale geldiği, sınav stratejilerinin eskiye nazaran daha az kullanılabildiği sınavlardı ve 3 saat içerisinde 2012 Sonbahar sınavlarını yetiştirmekte zorluk yaşayan birçok aday olmuştu. 

Sınav içeriğinde neler değişti?

ÖSYM başkanı sınavın KPDS-ÜDS karışımı bir sınav olacağını ve sınava aynı şekilde çalışmak gerektiğini duyurmuştu. Ayrıca, ÖSYM tarafından YDS için örnek sorular yayınlandı. Yayınlanan örnek sorular analiz edildiğinde ÜDS’de olmayıp sadece KPDS’de sorulan “Situational Expressions” (verilen duruma uygun düşen ifadeyi bulma) soru tipinin olmadığını gördük. Örnek sorularda diğer soru tiplerinin tümünün aynen verilmesi ve bu soru tipine dair herhangi bir soru olmaması, YDS içeriğinde bu soru tipinin sorulmayacağı şeklinde yorumlanabilir. YDS’ye birlikte hazırlandığımız adaylar ile her ihtimale karşı bu soru tipine dair çalışmalar yapmamıza rağmen, KPDS’de 4 sorudan oluşan durum sorularının sorulmayacağı kanaatindeyiz. 

Soru sayısı 80 olarak kalırsa içerik nasıl değişebilir?

Sevgili Arkadaşlar;

Verilen örnek sorular doğrultusunda KPDS’de 4 sorudan oluşan durum sorularının sınavdan çıkarıldığını ve sınavın yine 80 soru olarak kaldığını düşünecek olursak, bu durumda 3 senaryo düşünüyoruz:

KPDS ve ÜDS karışımını oluşturan YDS için senaryolar nelerdir?

1- 4 adet Durum sorusu yerine, 4 sorudan oluşan bir Okuma Parçası daha eklenerek 5 adet olan okuma parçaları toplamda 6’ya çıkabilir. Daha önce KPDS’de 5, ÜDS’de 6 okuma parçası mevcuttu. Bu durumda okuma parçaları biraz daha kısa ve anlaşılması kolay paragraflar olacaktır.

2- 4 adet Durum sorusu yerine 4’er sorudan oluşan Paragraf Tamamlama, Anlam Bütünlüğünü Bozan Cümleyi Bulma, Karşılıklı Konuşma Soruları, Yakın Anlamlı Cümleyi Bulma Sorularına 1’er soru daha eklenerek bu soru tipleri toplam 5’er soruya çıkabilir. Daha önce KPDS’de bu soru tipleri 4’er tane, ÜDS’de 5’er taneydi.

3- 4 adet Durum sorusu tamamen çıkarılıp, bununla birlikte 1 adet preposition sorusu da çıkartılırsa, her soruya iki dakika düşmesi mantığıyla 75 sorudan oluşan bir sınav da görebilirsiniz,Peki 2,5 saatlik süreçte bizleri neler bekliyor? Sınav süresinin kısalmasını nasıl yorumlayabiliriz?

Arkadaşlar;

Öncelikle sizlere daha önceki sınavların soru sayılarını ve sürelerini hatırlatmak isteriz.KPDS ve ÜDS’de 80 soru için 3 saat (180 dakika), KPSS İNGİLİZCE’de 60 soru için 1 saat (60 dakika) verilmekteydi. Burada, KPSS İngilizcede 60 soru için 60 dakika verilmesi, dikkatimizi çeken nokta olmalıdır. 

Herhangi bir sınavda, az sürede çok sayıda soru sorulmasını kesinlikle bir avantaj olarak görmek gerekir; çünkü 60 sorudan oluşan bir sınavın 60 dakikada çözülebilir olması demek, sınav stratejilerinin daha fazla kullanılacağı, anlam ve çeviri ile yapılması gereken soruların daha az olduğu, soruları çözerken daha az çeldirici ile karşılaşılacağı anlamına gelir. Aksi takdirde 60 sorunun tümünde anlam ve çeviri istenirse, bu kadar sorunun 60 dakikada yetişmesi imkânsızdır. Zaten, bu nedenle KPSS İngilizce soruları, KPDS ve ÜDS soruları ile kıyaslandığında bir seviye daha kolay sorulardan oluşmaktaydı.

Bir diğer örneği analiz edecek olursak, 2011 İlkbahar döneminden önce 100 soru olan KPDSiçin de 3 saat verilmekteydi; 2011 Mayıs sınavı ile birlikte 80 soruya düşürülen sınavda yine 3 saat verildi. Soru sayısı azaldı ancak süre aynı kaldı. Soru sayısının azalması ilk etapta avantaj gibi görünse de, sınavlar analiz edildiğinde çeldiricilerin daha iyi verildiği, stratejilerin daha az kullanıldığı, anlam bilgisinin daha fazla ön plana çıktığı sınavlar gördük. Diğer bir deyişle sınavı yine 3 saate göre ayarladılar ve eski sınavlarda daha hızlı geçilen soru tiplerinde doğru yanıta ulaşmak için daha fazla çeviri yapmak zorunda kalındığından sınavlar beklenenin aksine daha zorlaşmıştı.

Bu yorumlar doğrultusunda YDS’nin 80 soru ve 2,5 saat olacağını düşünürsek, diğer bir deyişle soru sayısında herhangi bir azalma olmazsa, bu kesinlikle önemli bir avantaj olacaktır. Daha önce 3 saate göre düzenlenen 80 sorunun 2,5 saate göre düzenlenmesi demek, Sınav Stratejilerinin daha çok kullanılabileceği, bazı soru tiplerinde çok fazla çeviri yapmadan ve anlama girmeden hızlı bir şekilde doğru yanıta ulaşılabileceği ve bir seviye daha kolay bir sınav olacağı anlamına gelir. Bu nedenle 80 soru olarak sınavın kalması kesinlikle adayların yararına olacaktır. Eğer soru sayısı da düşürülürse soruların zorluk seviyesinde 2012 Sonbahar KPDS ve ÜDS sorularından çok farklı olmayacağını düşünüyoruz.

YDS’ye nasıl çalışmalıyız?

Öncelikle şunu belirtmeliyiz ki sadece stratejiler ile, teknik, taktik vs. ile sınavlarda yüksek notlar almak mümkün değildir. Kullanılabilecek stratejiler kesinlikle bilinmelidir. Bu bilgiler sınavlarda seçenek elemek adına, ya da bazı seçeneklere öncelik vermeniz adına kesinlikle faydalı olacaktır. Ancak okuduğunuzu anlama beceriniz ve kelime bilginizin iyi olması sınavlar için olmazsa olmazdır. Bu nedenle gramer konularını ve soru tiplerini çalışma sürecinize paralel olarak mutlaka okuma ve kelime çalışmaları yapmanızda yarar vardır. Okuduğunuzu anlama becerinizi geliştirmedikçe ve kelime bilginizi artırmadıkça sınavlarda belli bir seviyenin üstüne çıkma olasılığı yoktur. 

7 Nisan’daki YDS için en geç Mart ayının son haftasına kadar tüm gramer konuları ve sınavda karşınıza çıkacak soru tiplerine dair konu anlatımlarını ve testleri bitirmenizi tavsiye ederiz. En geç Mart ayının son haftasından itibaren ise deneme sınavlarına başlamak gerekir.

YDS’nin eski KPDS, ÜDS, KPSS İngilizce Sınavlarının bir karışımı olacağı düşünülürse deneme sınavları çözerken sizlere tavsiyemiz son 3 KPDS, son 3 ÜDS ( Fen, Sosyal, Sağlık) ve son 3 KPSS İngilizce sınavını çözmenizdir. Sınavların artık içerik olarak da karışık olacağı düşünülürse, Sağlık, Fen vs. alanlarındaki kelimelere, cümlelere ya da okuma parçalarına hâkim olmakta fayda vardır. Ayrıca soru kökleri daha kısa olan ve stratejilerin daha fazla kullanıldığı KPSS İngilizce sorularını da gözden geçirmeniz avantajınıza olacaktır. 2,5 saat sürecek olan YDS, 80 soru olarak verilirse KPSS İngilizcede çıkan sorulara benzer sorular olacağı kanaatindeyiz. Bu nedenle bu sınav için sadece geçmiş yıllardaki KPDSsınavlarını çözmek yerine, yukarıda belirttiğimiz tüm sınavlardan örnekler çözmekte fayda vardır.

Sınavın geleceği ne olacak?

Arkadaşlar 2008 yılından beri, sınavların değişeceği, Türkiye’de TOEFL, IELTS benzeri dört becerinin ölçüleceği bir sınavın yapılacağı fikri mevcut. Bu fikir artık iyice olgunlaşmaya başladı ve süreçte son aşamaya gelinmek üzere. Gerek ÖSYM Başkanının gerek YÖK yetkililerinin yaptığı açıklamalar ve aldığımız duyumlar neticesinde, 2015 yılından itibaren, ya da altyapının yetişmesi durumunda 2014 yılında sınavların içeriğinde de kısmi değişiklikler yapılarak, online olarak sınavların daha sık yapılacağına dair hazırlıkların devam ettiğini söyleyebiliriz. Sınavın uygulanmasından ziyade, ölçme ve değerlendirme konusundaki soru işaretleri çözüldükten sonra (konuşma ve yazma gibi becerilerin nasıl ölçüleceği) sınavlar elektronik ortama taşınacak. ÖSYM ve YÖK bu konuda üniversiteler ile işbirliği yaparak, üniversite olan her ilde elektronik sınavları uygulayabilir diye düşünüyoruz. Amaç, yılda 2 kez yerine elektronik ortamda, ayda 1 kez gibi daha sıklıkla yapılabilen bir sınav uygulayabilmek. Bu yorumlar doğrultusunda da İngilizce sınavlara hazırlanırken uzun vadede kendimizi geliştirmek adına, şu anda YDS’de ölçülmemesine rağmen dinleme, konuşma ve yazma alanında da becerilerinizi geliştirmeye yönelik çalışmalar yapmanızda fayda vardır. Bu becerilerin sınavda ölçülmesi hepimizi bu becerileri geliştirmeye yönelik çalışmalar yapmaya zorlayacak ve bu da genel anlamda İngilizce becerilerimizin gelişmesini sağlayacaktır. Kısaca, mevcut YDS için okuma ve kelime becerilerimizi artırarak eskisi gibi çalışmaya devam ederken, bir yandan da yakın gelecekteki değişikliklere adapte olmak adına kendimizi diğer dil becerilerinde de geliştirmek yararımıza olacaktır. 

Sevgili arkadaşlar; 7 Nisana kadar ÖSYM tarafından yapılacak herhangi bir yeni duyuru neticesinde fikirlerimizi sizinle tekrar paylaşacağız. Emeklerinizin karşılığını almanız dileğiyle herkese iyi çalışmalar dileriz. 

bottom of page